CUMHURİYETİMİZ VE DEVRİMLERİMİZ

 

 

Aşağıda Türk Devriminnin kısa bir kronolojisi  ve Devrimlerimiz verilmiştir.

 

 

1881                                                                Atatürk'ün Doğumu

29 Eylül 1911 - 15 Ekim 1912                            Trablusgarb Savaşı

8 Ekim 1912 - 29 Eylül 1913                              Balkan Savaşları

1 Ağustos 1914                                                  Birinci Dünya Savaşı'nın Başlaması

30 Ekim 1918                                                            Mondros Ateşkesi'nin İmzalanması

13 Kasım 1918                                                   İşgal Devletleri Donanmalarının İstanbul'a Gelmeleri

Aralık 1919                                                    Mersin ve Tarsus Çevresinde Fransız İşgaline Karşı İlk Direnmelerin Başlaması ve Fransızlarca Urfa, Antep, Maraş ve Adana Çevrelerinin İşgali

 

29 Nisan 1919                                                  İtalyanların Antalya'yı İşgali

30 Nisan 1919                                                 Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine Atanması

15 Mayıs 1919                                                 İzmir'in Yunanlılarca İşgali

19 Mayıs 1919                                                 Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkması

28 Mayıs 1919                                                 Mustafa Kemal Paşa'nın Havza'dan Komutan ve Valilere Genelge Yayınlaması; Ödemiş Çevresinde Yunanlılara Karşı İlk Direnme

20 Mayıs - 17 Haziran 1919                           Yunan Kıyımının Batı Anadolu'da Başlaması

22-23 Haziran 1919                                        Amasya Tamimi

8-9 Temmuz 1919                                            Mustafa Kemal Paşa'nın Askerlikten Ayrılması

23 Temmuz - 5 Ağustos 1919     Erzurum Kongresi

26-30 Ağustos 1919                                         Balıkesir Kongresi

16-25 Ağustos 1919                                          Alaşehir Kongresi

4-11 Eylül 1919                                                Sivas Kongresi

2 Ekim 1919                                                      Damat Ferit'in Sadrazamlıktan Çekilmesi. Ali Rıza Paşa Hükümeti'nin Kurulması

 

20-22 Ekim 1919                                              İstanbul Hükümeti Temsilcileri ile Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya'da Görüşmeleri ve Amasya Kararlarının Alınması

 

29 Kasım 1919                                           Maraş ve Çevresinde Ulusal Direnişin Başlaması

27 Aralık 1919                                         Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya Gelmesi

12 Ocak 1920                                          Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin Toplanması

17 Ocak 1920                                           Urfa ve Çevresinde Ulusal Direnişin Başlaması

28 Ocak 1920                                         Misak-ı Milli'nin Mebuslar Meclisi Tarafından Kabulü

11 Şubat 1920                                          Maraş'ın Fransızlarca Boşaltılması

16 Mart 1920                                            İstanbul'un İşgali

10 Nisan 1920                                          Fransızların Urfa'yı Boşaltması

23 Nisan 1920                                          TBMM'nin Açılması

30 Mayıs 1920                                         Türklerle Fransızlar Arasında Ateşkes İmzalanması

22 Haziran 1920                                      Yunan İleri Hareketinin Tekrar Başlaması

30 Haziran 1920                                      Balıkesir'in Yunanlılar Tarafından İşgali

8 Temmuz 1920                                        Bursa'nın Yunanlılar Tarafından İşgali

22 Temmuz 1920                                      İstanbul Hükümeti'nin Ağır Barış Önerilerini Kabul Etmesi

10 Ağustos 1920                                       Sevr Antlaşması'nın İmzalanması

30 Ekim 1920                                            Kars'ın Kurtarılması

3 Aralık 1920                                           Gümrü Antlaşması'nın İmzalanması

6-11 Ocak 1921                                          I. İnönü Savaşı

21 Şubat - 12 Mart 1921                           Londra Konferansı

16 Mart 1921                                           Moskova Antlaşması'nın İmzalanması

23-31 Mart 1921                                      II. İnönü Savaşı

5 Ağustos 1921                                         Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutan Seçilmesi

23 Ağustos - 13 Eylül 1921                       Sakarya Meydan Savaşı

19 Eylül 1921                                             Mustafa Kemal Paşa'ya Gazilik Ünvanıyla Mareşallık Rütbesinin Verilmesi

 

13 Ekim 1921                                              Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile Türkiye Arasında Kars Antlaşması'nın İmzalanması

20 Ekim 1921                                            Fransa ve Türkiye Arasında Ankara Antlaşması'nın İmzalanması

22 Mart 1922                                                    Batılı Devletlerin Ateşkes ve Barış Önerileri

26 Ağustos 1922                                     Büyük Taarruzun Başlaması

30 Ağustos 1922                                     Başkomutanlık Meydan Savaşı

2 Eylül 1922                                           Yunan Üst Komuta Kurulu'nun Teslimi

9 Eylül 1922                                           İzmir'in Kurtuluşu

18 Eylül 1922                                          Bütün Batı Anadolu'nun Yunan Ordusundan Temizlenmesi

11 Ekim 1922                                           Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın İmzalanması

1 Kasım 1922                                           Saltanatın Kaldırılması

17 Kasım 1922                                         Vahdettin'in Kaçısı

24 Temmuz 1923                                     Lozan Barışı'nın İmzalanması

2 Ekim 1923                                            İstanbul'un Türklere Teslimi

13 Ekim 1923                                         Ankara'nın Başkent Olması

29 Ekim 1923                                         Cumhuriyetin İlanı ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhurbaşkanı Seçilmesi

3 Mart 1924                                          Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı Üyelerinin Yurttan Çıkarılması Hakkında Kanunun Kabulü

20 Nisan 1924                                       Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Kabulü

4 Mart 1925                                         Takrir-i Sükun Kanununun Kabulü

25 Kasım 1925                                     Şapka Giyilmesi Hakkındaki Kanunun Kabulü

30 Kasım 1925                                      Tekkelerin, Türbelerin ve Zaviyelerin Kaldırılması

26 Aralık 1925                                   Uluslararası Saat ve Takvimim Kabulü

17 Şubat 1926                                     Türk Medeni Kanunu'nun Kabulü

19 Nisan 1926                                     Kabatoj Hakkının Türklere Ait Olmasının Kabulü

28 Mayıs 1926                                   Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun Kabulü

15 Haziran 1926                                 Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya İzmir'de Süikast Yapılacağının Ortaya Çıkması

10 Nisan 1928                                   Anayasa'dan Laiklik'e Aykıra Maddelerin Çıkartılması; Din ve Devlet İşlerinin Birbirinden Ayrılması (Laiklik)

24 Mayıs 1928                                 Uluslararası Rakamların Kabulü

1 Kasım 1928                                    Türk Harfleri Hakkındaki Kanun'un Kabulü

1 Ocak 1928                                    Millet Mektepleri'nin Açılması

1 Eylül 1929                                    Liselerden Arapça ve Farsça Derslerinin Kaldırılması

15 Nisan 1931                                  Türk Tarih Kurumu'nun Kurulması

12 Temmuz 1932                              Türk Dil Kurumu'nun Kurulması21 Haziran 1934Soyadı Kanunu'nun Kabulü

20 Temmuz 1936                            Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin İmzalanması

10 Kasım 1938                                Atatürk'ün Ölümü

11 Kasım 1938                                 İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi

7 Temmuz 1939                             Hatay'ın Anavatana Katılması; Hatay İlinin Kurulması

17 Nisan 1940                               Köy Enstitüleri'nin Kurulması

2 Mayıs 1945                                Toprak Kanunu'nun Kabulü

25 Temmuz 1951                           Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'un Kabulü

24 Aralık 1973                             İsmet İnönü'nün Ölümü