13. KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK - KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ

 

 I. BÖLÜM

 

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amaçları her derece ve türdeki okullarda;

a)Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle öğrencilerin Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun, uygar aşırılıklarına kaçmayan ve sadece birbirlerinde aynı kılık kıyafetle olmalarını sağlamak,

b)Kılık kıyafette birlik, bütünlük ve düzen sağlamak,

c)Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun tavır, tutum ve alışkanlık kazandırmak.

 

Kapsam:

Madde 2- Bu yönetmelik her derece ve türdeki resmi özel okulların askeri okullar, polis kolejleri gibi resmi üniforması bulunan okullar hariç öğrencileri ile bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin kılık kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.

 

Dayanak:

Madde 3- Bu yönetmelik, 2413 sayılı "Bilumum devlet memurlarının kıyafetleri" ilgili kararname ile 2596 sayılı giysilerin giyilmeyeceğine dair kanunun tatbik süresini gösterir nizamnameye dayalı olarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4- Aksi belirtilmedikçe, bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" sözünden bünyelerinde okul bulunan Bakanlıklardan her biri, "okul" sözünden her derece ve türdeki okulları, "Yönetici personel" sözünden okullarda görevli müdür, müdür yardımcıları ve yöneticileri, "öğretmen" sözünden okullarda kadrolu ve görevli olarak öğretmenlik yapanlarla asistanlar, "Eğitici yardımcı görevliler" sözün den uzman yardımcısı, rehberlik görevlisi, usta öğretici, labaratuvar vb. "Memur" sözünden 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olup bu kanunların genel idari sınıfından olanlar,

"Öğrenci" sözünden her derece ve türdeki okullarda öğrenim görenler.

 

Başlıklar:

Madde 5- Bu yönetmeliğin kenar başlıkları ilgili maddelerin konusuna ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte ve maddeye dahil değildir.

 

                                       II-ANA İLKELER

Madde 6- Okullarda, yönetici öğretmen, yönetime yardımcı görevliler ve memur, hizmetli ve öğrencilerinin giyimlerinde sadelik, hizmete uygunluk ve temizlik.

 

Madde 7- Okullarda görevli,yönetici, öğretmen, yönetime yardımcı görevliler ve memurların kılık kıyafetle uyacakları kurallar:

a)Kadınlar: Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü, sade, ayakkabılar ve çizmeler sade ve normal topuklu, baş açık, saçlar düzgün taranmış ve toplanmış olur. Kurum içinde baş örtülmez. Dikkat çekici aşırı geniş veya dar pantolonlar, dar, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz ve elbise giyilmez. Etek boyu dizden yukarı olmaz,çorapsız bulunulmaz ve terlik gibi ayakkabı kullanılmaz. göze batacak şekilde makyaj yapılmaz, aşırı derecede parfüm veya ziynet eşyası takılmaz.

b)Erkekler: Elbiseler, temiz, düzgün, ütülü ve sade olur. Ayakkabılar temiz ve düzgün giyilir. Kurum içinde baş açık bulundurulur. Aşırı derecede saç uzatılmaz, ense düz ve açık olur. Her gün sakal traşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık varsa temiz olarak taranmış ve dudak kenarını taşmayacak şekilde kesilir. Gömlek ütülü, temiz, sade ve yakası kapalı ve kravat takılır. Okul içinde başı kapalı, ceketsiz, kot pantolonlu, gömleksiz, kravatsız, çorapsız bulunulmaz. Ancak bölgenin iklim özelliklerine göre mülki amirlerin belirleyeceği şekilde yaz kıyafeti giyilebilir. Gösterişli yüzük ve kolye gibi süs eşyası kullanılmaz. Ayrıca kurum içinde hizmetin gereğine uygun kadın ve erkek görevliler gömlek giyebilirler.

 

Madde 9- Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören sürekli ve beklemeli öğrencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve uyum esastır. Öğrencilikle bağdaşmaya giyimlere izin verilmez.

 

Madde 10- Temel eğitim birinci kademe okullarında;

a)Kız Öğrenciler: Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar, okul içinde baş açık, saçlar kısa kesilmiş ve temiz olur. Mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.

b)Erkek Öğrenciler: Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar, okul içinde baş açık, saçlar kısa kesilmiş ve temiz olur. Mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.

 

Madde 11- Temel Eğitim II. kademe okullarında;

a)Kız öğrenciler; Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde baş açık, saçlar düzgün temiz ve taranmış olur. Saçların uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir. Zincir, kolye, küpe, bilezik vb. gibi ziynet eşyası takılmaz.

b)Erkek Öğrenciler; Ceket, pantolon, gömlek giyerler. Kravat takarlar. Ancak okul yönetimince uygun görülmesi halinde sıcak mevsimde sade gömlek ve soğuk mevsimde kapalı kazak giyebilir.

 

Madde 12- Orta öğretim okullarında;

a)Kız öğrenciler; Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını balli etmeyecek şekilde, yırtmaçsız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine mevsimin özelliklerine göre formayla uyum sağlayacak şekilde kapalı, yakalı, uzun veya yarım kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün, taranmış olup, uzun olması halinde örülüp veya ortaya toplanarak bağlanır, makyaj yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz, yüzük, küpe bilezik gibi ziynet eşyası takılmaz, çorap ve ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14 ve 15. maddelere uygun olarak düzenlenir.

b)Erkek öğrenciler; Ceket, gömlek ve pantolon giyerler, kravat takarlar. Okul yönetimince uygun görülmesi halinde sıcak mevsimde sade gömlek, soğuk mevsimde ceket altına kapalı, yakalı kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur.

Ense düz ve açık olup, bıyık ve sakal bırakılmaz, zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz.

c)Kız ve Erkek Öğrenciler;

1-Atölye, işlik, laboratuar ve iş yerlerinde önlük ve tulum giyerler.

2-Beden eğitimi dersleri ile spor faaliyetlerinde okul yönetiminin uygun göreceği kıyafetler giyebilir. 3-İ.H. Liselerinde kız öğrenciler K.Kerim derslerinde başlarını örtebilirler.

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde 14- Bu maddelerin okullarda giyimle ilgili hükümlerde belirlenen diğer tamamlayıcı türdeki giyeceklerin tipi, model ve rengi okul yönetimince, varsa okul-aile birliğinin görüşleri alınarak tesbit edilir.

 

Madde 15- Sağlık raporu bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendiren personelin ve öğrencilerin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.

 

Madde 16- Giyecek yardımı yapılması veya imkan bulunması halinde okullarda hizmetlilere yapılacak giyeceğin tip, model ve rengi okul yönetimince belirlenir.

 

Madde 17- Personel görev yaptığı, öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında rozet,işaret, nişan vb. takamaz.

 

Madde 18- Diploma ve her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların bu yönetmelik gereği uygun kılık kıyafetle seçilmesi esastır.

 

Madde 19- Okullarda görevli yönetici, personel, öğretmen ve öğretim yardımcısı görevliler, memur ve hizmetlilerden bu yönetmelikle getirilen giyim kurallarına uymayanlara 657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesi hükümleri uygulanır.

 

Madde 20- Temel eğitim 2. kademe (Ortaokul) öğrencileri ile orta öğretim okulları öğrencilerinden bu yönetmelikle getirilen giyim kurallarına uymayanlara: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı temel eğitim 2.kademe ile orta öğretim kurumları disiplin yönetmeliklerinde yer alan cezalara ilişkin hükümler uygulanır.

 

Madde 21- Bu yönetmelikteki hükümler temel eğitim 1. kademe (İlkokul), temel eğitim 2. kademe (Orta okul), orta öğretim kurumları ve yüksek okullar için daha önceki yönetmeliklerde giyimle ilgili olarak getirilmiş olan hükümlerin yerine geçer.

 

Madde 22- Bu yönetmelik yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Madde 23- Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu yönetir.