Boğazlıyan Ahmet Yörükoğlu İlköğretim Okulu

                                                                                              Yozgat

 

 

21/09/2001  tarihinde  okulumuzda  göreve  başlayan  ve  halen  uygulamalı  eğitimini  sürdüren   okulumuz  stajyer  öğretmeni  ______ ______’nın  Mayıs  2002  uygulamalı  eğitimi  ile  ilgili  çalışmalar aşağıda  belirtilmiştir.

 

Mayıs

 

·        Milli  Eğitim  ile  ilgili  yasa,  yönetmelik,  genelge  ve  emirleri  araştırıp,  incelediği  ve  Türk  Milli  Eğitiminin  amaç  ve  ilkeleri  doğrultusunda  görevini  yaptığı  gözlenmiştir.         

·        Kılık  kıyafet  yönetmeliğine  uygun  giyinip,  davranışları  ve  düzen  anlayışı  ile öğrencilere  örnek  olmuştur.

·        Okulun  zaman  çizelgesine  uymaya  özenle  dikkat  etmiştir.

·        Okulu,  öğrencileri  ve  yönetim  ünitelerini  tanımada  kendisine yardımcı olunmuştur.

·        Rehber öğretmen, zümre öğretmenleri ve okulun diğer personeli ile olumlu ilişkileri gözlenmiştir.

·        Nöbet tutarken görevini titizlikle yapmıştır.

·        Öğretmenlik mesleğini sevdiği, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda görevini sürdürdüğü memnuniyetle gözlenmiştir.  

·        1999-2000 Öğretim yılı içinde yapılması gereken çalışmaların büyük bölümünü tamamladığı görülmüştür.

·        Staj dosyası incelenmiş, eksikleri için kendisine yardımcı olunmuştur.

·        Okul aile birliği ve okul koruma derneği çalışmalarını yakından izlemiştir.

·        Öğrenci kişisel dosyalarını işlenişini inceleyip uygulamıştır.

·        Rehberlik hizmetleri ve rehberlikte uygulanan anketleri incelemiş, bir kısmını rehber öğretmeni olduğu sınıfta uygulamıştır.

·        Yöntem işlerinde okulumuzun müdür yardımcılarında yardım alarak bilgi edinmiştir.

·        Disiplin yönetmeliğini inceleyip, staj dosyası için gerekli raporu hazırlamıştır.

·        Tebliğler dergisini ve okula gelen genelgeleri yakından izlediği görülmüştür.

 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.  31/05/2000

 

 

 

          Rehber Öğretmen                                                                           Okul  Müdürü

_______ _________                                                                          ______ ______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Boğazlıyan Ahmet Yörükoğlu İlköğretim Okulu

                                                                                              Yozgat

 

 

        21/9/2001  tarihinde  okulumuzda  göreve  başlayan  ve  halen  uygulamalı  eğitimini  sürdüren   okulumuz  stajyer  öğretmeni  ______ ______’ın Haziran 2002  uygulamalı  eğitimi  ile  ilgili  çalışmalar aşağıda  belirtilmiştir.

 

Haziran

 

·        Kendisi ile birlikte 9D2 sınıfında derse girilmiştir.

·        Ders ünite planı hazırlayarak girdiği ve planın yıllık ders planına uygun olduğu görülmüştür.

·        Ders işlenişinde yöntem ve teknik, zaman ayarlaması başarılıdır.

·        Ders esnasında öğrencinin ilgi ve dikkatini toplamada başarılı görülmüştür.

·        Yoklama ve ders defterini yönetmeliğe uygun olarak işlemiştir.

·        Dersin sonunda değerlendirmeğe zaman ayırmıştır.

·        Yazılı sınav kağıtları incelenmiş soru tipleri sınav süresi ölçme ve değerlendirme de başarılı bulunmuştur.

·        Büro hizmetlerinde, desimal dosya sistemine uygun her çeşit yazışma ve dosyalama konuları incelenmiş, örnekleri staj dosyasın konmuştur.

·        Öğretmen ve memur özlük dosyasının tutulması ve sicil fişleri ile ilgili çalışmaların yapıldığı görülmüştür.

·        Okul eşyasını ilgili ve özenli kullandığı gözlenmiştir.

·        Sınıf, eğitse kol ve zümre öğretmenleri toplantılarına özenle katılmıştır.

·        Okulumuzda bulunan diğer stajyer öğretmen arkadaşları ile uyumlu davranış sergilemiştir.

·        Dönem sonunda sınıf öğretmenliği ile ilgili çalışmaları tamamlayarak dosyasına rehberlik servisine teslim etmiştir.

·        1999-2000 Öğretim yılında rehber öğretmeni olduğum Mehmet Akınol öğretmenlik mesleğini benimsemiş olup, kendisini Atatürkçü anlayış ile tür milli eğitimine büyük katkıda bulunacağı inancında.

 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.   9/06/2002

 

 

         Rehber  Öğretmen                                                                          Okul  Müdürü

        ______ ______                                                                         ______ ______