BEİER CÜMLE TAMAMLAMA TESTİ

 

 

ADI VE SOYADI          :

SINIFI                       :

NO                              :

 

AÇIKLAMA       : Aşağıdaki cümleler eksik bırakılmıştır. Her birini okuyup tamamlayınız. Mümkün olduğu kadar çabuk olup, aklınıza ilk gelen şeyi yazınız. Her cümleyi tamamlamaya çalışınız.

 

 

1-       Gelecek bana___________________________________________________________

2-      Çocukken______________________________________________________________

3-      Annelerin iyisi__________________________________________________________

4-      İşim__________________________________________________________________

5-      En büyük kabahat________________________________________________________

6-      Müdürlerim____________________________________________________________

7-      Evde olduğum zaman______________________________________________________

8-      Babam________________________________________________________________

9-      Problemlerim___________________________________________________________

10-   Ben__________________________________________________________________

11-    Hayat_________________________________________________________________

12-   Erkekçe_______________________________________________________________

13-   Annem________________________________________________________________

14-   Ben daha gençken________________________________________________________

15-   Arkadaşlar_____________________________________________________________

16-   İlerideki işim___________________________________________________________

17-   En ayıp şey_____________________________________________________________

18-   Nefret ettiğim__________________________________________________________

19-   Babamı severim fakat_____________________________________________________

20-  Arzum ve isteğim________________________________________________________

21-   Yalnızken____________________________________________________düşünüyorum.

22-  Ailem asla_____________________________________________________________

23-  İyi arkadaşlar__________________________________________________________

24-  ______________________________________________________için için korkuyorum.

25-  Cinsel ilişkiler___________________________________________________________

26-  İşlerin başında ben olsam__________________________________________________

27-  Babam hiç_____________________________________________________________

28-  Eğer annem____________________________________________________________

29-  Sinirlerim______________________________________________________________

30-  Hayatımın en kötü anı_____________________________________________________

31-   Zihnim________________________________________________________________

32-  İnsanların çoğu__________________________________________________________

33-  Beni en çok kaygılandıran şey________________________________________________

34-  Kardeşlerim____________________________________________________________

35-  İçin için umduğum________________________________________________________

36-  Keşke babam___________________________________________________________

37-  Ne yazık ki ben__________________________________________________________

38-  Öğrenimim_____________________________________________________________

39-  Erkekle kadını bir arada görünce_____________________________________________

40-  Vücudum______________________________________________________________

41-   Elimden gelse___________________________________________________________

42-  Kendi kendimi kontrol etmekte______________________________________________

43-  _______________________________________________________unutmak istiyorum.

44-  Başkalarının zayıf tarafları_________________________________________________

45-  Hayatımı yeniden yaşayabilseydim____________________________________________

46-  Kadınlar_______________________________________________________________

47-  Çalışmalarım____________________________________________________________

48-  Bana göre önemli kişiler___________________________________________________

49-  Evde her şey___________________________________________________________

50-  Ben yöneticide veya öğretmende_____________________________________________

51-   Hatırımdan hiç çıkmayan anı________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

52-  Yalan söylemek__________________________________________________________

53-  Hiç olmazsa ben_________________________________________________________

54-  Her şey bozuk gittiği zamanlar______________________________________________

55-  Bu güne kadar yaptığım en kötü şey___________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

56-  Keşke annem____________________________________________________________

57-  Öğretmenler___________________________________________________________

58-  Yaşlandığım zaman_______________________________________________________

59-  Geceleri_______________________________________________________________

60-  Başkalarına göre ben______________________________________________________

61-   Ailemin bana karşı davranışı________________________________________________

62-  Sıkıntım olduğu zaman arkadaşlarım___________________________________________

63-  Kurtulmak istediğim korku__________________________________________________

64-  Emir verdiğim zaman______________________________________________________

65-  Annemi severim, fakat ;___________________________________________________

66-  Sağlığım_______________________________________________________________