UZUNLU’NUN  TARİHÇESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzunlu’nun  Baraj’dan görünüşü

Yerleşim  Birimi Coğrafi Durumu : Uzunlu kasabasının doğusunda Çandır İlçesi, batısında Güveçli,  güneyinde Başhoroz , Küzeyinde Karakuyu Köyleriyle çevrilidir. Boğazlıyan – Çayıralan karayolunun 17. Km  yer alır.

       Kasabanın kuruluş tarihi  1750  yıllarıdır. İlk gelenler Mısırlı oğullarıdır . Mısırlı oğulları  göçebe olarak gelmiş, üçhöyük mevkiine yerleşerek Mısırlı deresi adını vermişlerdir. Yerleşilen bu bölge rüzgara açık olduğu için üç hö-yük mevkiinin doğusuna çekilerek  oraya yerleşmişlerdir. Bağcılık çok olduğu için  ÜZÜMLÜ  köyü ismini almıştır. Bu köye daha sonra Karadinoğulları  ve  Cücüoğulları kabileleri gelerek yerleşmişlerdir. Üzümlü adı  halk arasında zamanla UZUNLU olmuştur.  Uzunlu köyü zamanla gelişerek  1955 yılında belediyelik olmuştur. Daha sonraları  civar köy ve kasabalardan göçler olmuş, bu göçlere  93 harbi nedeniyle  göç edenler  ve Doğu Anadolu’dan gelenlerle nüfus iki katına ulaşmıştır.

 

Uzunlu Belediye Binası

COĞRAFİ  DURUM: Uzunlu kasabası   coğrafi yapı olarak  genellikle engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur. Karasal iklim sürmektedir. Geniş bir araziye sahip olmasına rağmen   verim düşüktür. Bölgenin geçim kaynakları Tarım ve hayvancılıktır. Çok çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir. (arpa ,buğday, çavdar, yulaf. Yorunga, nohut, mercimek. Fasulye)v.b son yıllarda  şeker pancarı  yörenin en önemli gelir kaynağını teşkil eder. Karasal iklim koşulları nedeniyle  meyve ve sebze üretimi azalmıştır. Hayvancılık önceleri halkın geçim kaynağı iken   kamu arazilerinin üretim amacıyla  sürülmesi ve otlakların azalması nedeniyle  sadece  besicilik  gayesiyle yapılmaktadır.

      Kasabanın kuzey ve  kuzey doğusundaki   sulama amaçlı iki adet baraj  tarımın gelişmesi yönünde önemli katkılar sağlamaktadır. Halk sulu tarıma yönelmiştir. Kasabanın içme suyu şebekesi mevcut olup iki adet 300 tonluk  bir adet 200 tonluk  su depoları halkın ihtiyaçlarını karşılamaktadır.  Yerleşim birimlerinde alp yapı tamamen bitmiştir.

 

                             

 

NUFÜSÜ VE İDARİ YAPISI : Uzunlu  Kasabasının   1997 sayımına göre nüfusu  3820 dir. 1955 yılından beri belediyelik olan kasaba  şu anda  5 muhtarlıktır. Resmi kuruluş olarak bir lise, iki ilköğretim , bir Postahane.  bir T:E:K şubesi bir tarım kredi kooperatifi  ,bir sağlık ocağı  , Bir su ürünleri kooperatifi, bir S.S  kalkınma kooperatifi  hizmet vermektedir. Kasabamız  arazilerinin çokluğu nedeniyle ve ata erkil aile yapısının devam etmesinden dolayı dışarıya göç yok denecek kadar azdır.

EĞİTİM DURUMU : Kasabamızda 1927/1928 yıllarında   uzunlu  mektebi adı altında  3 sınıflı olarak başlamıştır. Daha sonra  beş derslikli hale getirilmiş ve Uzunlu İlkokulu adını almıştır.

Uzunlu İlkokulunun Yerine yapılan yeni Bina

Nüfusun artması nedeniyle  1966 yılında  ikinci ilkokul açılmış ve Atatürk İlkokulu adını almıştır. Uzunlu  İlkokulunun adı da cumhuriyet ilkokulu olmuştur. 10/09/1973 tarihinde ihtiyaç üzerine  Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde bir derslikli olarak orta okul açılmıştır.  02/09/1991 yılında Uzunlu Lisesi açılmıştır.

  OKULLARIN   BİNA VE ÖĞRETMEN DURUMLARI: 1999/2000 öğretim yılı  itibariyle  Uzunlu  Cumhuriyet İlköğretim okulu   Bir müdür, Bir müdür yardımcısı, Bir Fen bilgisi öğretmeni .beş sınıf öğretmeni ,bir sosyal bilgiler öğretmeni, bir Beden Eğitim öğretmeni   ve bir memur, bir hizmetli  ile eğitim öğretime devam etmektedir.

Atatürk ilköğretim okulu ise  Bir müdür beş öğretmen , bir hizmetli ile eğitim öğretime devam etmektedir. Uzunlu Lisesi ise Bir Müdür, Bir Müdür yardımcısı, yedi öğretmenle eğitim öğretime devam etmektedir.

 

                      Uzunlu  Lisesi  ve Personeli

 

 

 

 

                         Atatürk İlköğretim Okulu  ve  Personeli

ULAŞIM : Kasabamızdan Boğazlıyan – Çayıralan kara yolu geçmektedir. Belediye ve halk otobüsleriyle  ilçeye ulaşım sağlanmaktadır. Aynı yolla  Kayseri, Ankara, İstanbul,İzmir şehirlere  ulaşım sağlanmaktadır.  Kasabamızda tam otomatik telefon  santralı mevcuttur.

Uzunlu Sağlık Ocağı Personeli

Tarım Kredi  Kooparatifi  ve Personeli

 

 

 

 

 

Uzunlu’dan  değişik bir görünüm

 

Uzunlu Parkın’dan bir görünüm

 İnkaya’dan  bir görünüm