COĞRAFİ DURUMU

           

             Yozgat ilinin güneyindedir.Yozgat –Kayseri karayolu üzerinde kurulmuştur. İlçemizin Yozgat, a uzaklığı  ( Sarıkaya – Sorgun güzergahından) 125. km. Atatürk yolundan ise 85 Km. dir. Kayseri il merkezine uzaklığı 80 Km. dir.Yine Kayseri’ye Erkilet ilçesi üzerinden  45 Km. dir.

           Doğudan Çandır , Kuzeyden Sarıkaya ve Yozgat ,  Batıdan  Yenifakılı , Kozaklı (Nevşehir) Güneyden ise Kayserinin Felahiye ilçesi ile çevrilidir. Yüksekliği 1050 metredir. Bir ova üzerine kurulmuştur. İlçemiz Kayseri-Ankara Demiryolunun Yenifakılı istasyonuna 23 km’lik karayolu ile bağlıdır.

 

Oluşumu:

İlçemiz Boğazlıyan İç Anadolu Bölgesi  ile üst Eosen , Oligesen’de karalaşmasını bitirmiştir. Bu zaman su yüzüne çıkan genç oluşmalar, başta Kırşehir olmak üzere eski kütleleri sararak onları ara kütlesi biçimine getirmiştir. lll. Jeolojik devir sonuna değin aşağının yontuk düz durumuna gelen bölge, son büyük yer kabuğu hareketleri yayılması bütün olarak yükselmiştir. Türkiye’nin  kenarları çok yükselip, ortası az yükseldiği için,bölge kenarlara göre aşağıda kalmıştır.Bu hareketler sırasında yeryüzüne taşan mağma, bölgeyi geniş bir biçimde etkisi altına almıştır. İç Anadolu ile birlikte ilçemizin büyük bir bölümü Erciyes volkanlarının etkisinde  kalmıştır. Çevremizde platolar ile kalın tüf yığmaları geniş yer kaplar.

 

Genel Özellikler:

Bozok platosu üzerinde yer alan Boğazlıyan’da doğudan gelen Kozan özü kuzeyinden gelen Karacali özü ve güney doğusunda Karakoç özü yer alır. İlçe sınırları içerisinde bulunun Uzunlu Barajı Kozan özü üzerinde kurulmuştur.Sulama amaçlıdır. Uzunlu Barajı’nın suları yaklaşık 80.000 dekar arazi sulanmaktadır.

         İlçemiz arazisinde düzlük ve dalgalı düzlükler geniş yer tutar. Bu nedenle büyük tarım imkanlarına sahiptir. Engebeli araziler daha çok ilçe sınırlarının kenarlarında yer kaplar. Boğazlıyan ilçesi kuzeybatısında 1089 metre yükseltisindeki üç Huriye Köyü, daha ortada Eğri tepeleri, güneydoğusunda 1369metre Kekliçek Dağları ile engebelenmiştir. Doğudan batıya Kurşunlu ve Nohutlu Yükseltileri arazilerin düzgünlüğünü bozucu görünüşlerdedir.Yine kuzeyde 1683 metre  yüksekliğinde ki Yazır dağı yer alır.akdağ’ın  uzantısı durumundaki Çal dağı 1750 metre ile en yüksek yeridir. Boğazlıyan ve çevresinde karasal iklim görülür.ancak ilçemiz ovada kurulu ve çevrenin açık olması yüzünden rüzgarlar daha etkilidir. Bu rüzgarlar hem kışın ve soğuk yapar, hem de tarım arazileri ve bitkileri için zararlıdır. Kış mevsimleri uzun ve soğuk kar yağışlı, yaz mevsimleri sıcak ve kurak, buharlaşma fazladır. Genellikle ilkbahar mevsimi yağışlıdır. Yaz mevsiminde oldukça düşük kış mevsiminde yüksek basınçlar etkisini sürdürür.Dolulu ve sisli günler fazladır. Sıcaklıklar arasındaki fark büyük olur. Karasal iklimlerde olduğu gibi, doğal bitki örtüsünde Bozkır bitki örtüsü hakimdir.Dağların üzeri çıplak olup ağaç toplulukları gelişmemiştir. Dere ve çay kenarlarında sögüt ve kavak türü ağaç toplulukları görülür.

Boğazlıyan ovası ilçenin Kuzeybatısında yer alır. Bölgeye göre çukurda kalmıştır. Doğu-batı isti-kametinde uzunluğu 7 kilometre, genişliği 6 kilometredir. Ovanın ortasından Boğazlıyan Çayı (Kozan özü) ve kolları geçer. Ovanın büyük bir bölümünü sular. Ayrıca vadi tabanlarında irili ufaklı küçük düzlükler vardır. Boğazlıyan Ovası oldukça verimlidir. Genellikle pancar, buğday, ve arpa tarımı geniş yer tutar.

 

 

 

Akarsular:

Kozan Özü: Çayıralan, Çandır, Uzunlu, Güveçli, Çalapverdi ve Boğazlıyan’dan geçerek Cavlak Kaplıcası suyu ile karışarak, Karacaali ve Karakoç özü ile birleşerek Yenifakılı istikametinde akar ve Kızılırmak’ın büyük kollarından olan Delice Çayı’na dökülür.

Karakoç Özü: Felahiye sınırlarından doğar Yazıkışla Oğulcuk, Karakoç Boğazlıyan’ın güneyin-den geçerek Cavlak yakınlarında Kozan özü ile birleşir.

Karacaali Özü: Yapalak, Yoğunhisar’dan geçerek Boğazlıyan’ın kuzeyinden geçer ve Cavlak yakınlarında Kozan özü ile birleşir.

 

 


 

 


KOZAN ÖZÜ  IRMAĞI ÜZERİNDE KURULMUŞ OLAN UZUNLU BARAJINDAN BİR GÖRÜNÜM