İLÇENİN  EKONOMİK  YAPISI

 

Orta Anadolu Bölgesinin eski bir ilçesi alan Boğazlıyan’ın ekonomik yapısı ülkemizin ekonomik yapısına paralellik arz etmektedir. Tarıma dayanan bir ekonomik yapıya sahip alan Boğazlıyan İlçesi’nde 186 bin hektar araziden % 79’u ekilebilen tarım arazisidir. Tahıl ürünle­rinin üretiminde büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen henüz tahıl borsası mevcut değildir.

Metin Kutusu: İLÇEDE ÜRETİLEN BELLİ BAŞLI  TARIM ÜRÜNLERİ

 


 

 


Kayseri şeker fabrikasının şeker pancarı ihtiyacın’ karşılayabilecek kapasitede şeker pancarı üretimi mevcuttur.1991 yılında 46.239 hektar araziye şeker pancari ekilmiş ve 252 bin ton şeker pançarı üretilmiştir. 1993 yilinda 312 bin tan şeker pancarı üretilmiştir.1994 yılında se 73 bin dekar araziye şeker pancar ekilmiş olup, 350 bin ton şeker pancarı üretimi beklenmektedir. BoğazIiyan ‘da üretilen şeker pancarı; çorum, Turhal, Kayseri ye Sorgun şeker fabri­kalanna nakledilmektedir.

 

Boğazlıyan Ilçesi’nde şeker pancari yaninda buğday, arpa, çavdar, nohut, yeşiI mer­cimek ye ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Şeker pancarından sonra en büyük gelir kaynaği arpa ye buğday üretiminden sağlanmaktadır.


 

 


TARIMDA MODERN  SULAMA ARAÇLARI KULLANIR

 

 

Küçuk bir sanayi sitesi bulunan Boğazlıyan Ilçesi’ndeki sanayi sitesinde, genellikle zirai aletler ye makinaların bakım ye onarımı yapılmaktadar.

Boğazlıyan İlçesi’nin en büyük sanayi kuruluşu Baçak Yem Sanayi ye Tic. A.Ş. dir. 1987 yılında faaliyete geçen yem fabrikasinda 25 kişi istihdam edilmektedir. 24 bin ton/yil kapasiteli yem fabrikasında yılda ortalama 10 bin ton çeşitli efsafta hayvan yemi üretilmektedir. İlçede üretimde olan altı adet un fabrikasa mevcut olup inşaat halinde ayrıca üç adet daha un fabri­kasının inşaatı devam etmektedir.

İlçede nakliyecilik faaliyeti üretilen tarım ürünlerine paralel gelişmiştir. Nakliye faaliye­tinde kullanılan 406 adet çeşitli efsafta nakliye aracı Boğazlıyan trafiğine kayıtlıdır. Ayrıca il­çede 25 adet biçerdöver mevcuttur.

İlçede konaklama tesislerinin yetersizliği nedeni ve turizm faaliyeti yok denecek kadar azdır. Ilçede faaliyet gösteren üç adet otobüs seyahat firması mevcuttur. Bu otobüs firmaları ile her saat Yozgat, Ankara, Kayseri’ye seyahat etmek mümkündür.

 

İlçemiz  123.464 ha  yüz ölçümüne aittir. Bu arazinin ekonomik değerlendirilmesiaşağıda şemada gösterildiği gibi  yapılmaktadır.

 

 

TARIM İÇİN ELVERİŞLİ ALAN

Kıraç :102.180  Sulanan :21.466 Toplam: 123.464 ha

TARIM DIŞI ARAZİ : 862 ha

ÇAYIR VE MERA  :12.800  ha

AĞAÇLIK ARAZİ   :870 ha

 


 


 

 


BİTKİ  ÖRTÜSÜ VE ARAZI YAPISINI GÖSTEREN RESİM  (Uzunlu Kasabası)

 

               SANAYİ

 

               Boğazlıyan sanayisi 30 yıl kadar önce kuruImuş olup şu anda ihtiyacı karşıIamamaktadır. Yollari yeteri kadar geniş olmadığı için trafik kargaşası olmaktadır. Acilen organize sanayi bölgesi yapılmalıdır. Su andaki mevcut sanayi icerisinde aşağıda  belirtilen  kollar, bulun­maktadır.

 

S.N

Türü

Adedi

S.N

Türü

Adedi

1

YEDEK PARÇA VE ACENTACI

12

12

RADYATÖRCÜ

4

2

OTO ELEKTİRİKCİSİ

2

13

MARANGOZ ATÖLYESİ

12

3

BOBİNAJCI

15

14

MOTOR YENİLEME

1

4

DEMİR DOĞRAMA ATÖLYESİ

15

15

RONT BALANS VE FAR ATÖLYESİ

1

5

MERMER İŞLEME ATÖLYESİ

4

16

SOBA İMALATCISI

2

6

HIZAR ATÖLYESİ

4

17

ZİRAAT ALETLERE TAMİRCİSİ

8

7

RÖMÖRK İMALATCISI

15

18

LASTİK  ACENTASI

5

8

TRAKTÖR TAMİR VE BAKIM ATÖLYESİ

9

19

LASTİK TAMİR ATÖLYESİ

3

9

BENZİNLİ OTOMOBİL SERVİSİ

7

20

BAKKAL

5

10

TORNA FİREZE ATÖLYESİ

5

21

SICAK DEMİRCİ

2

11

KAPORTACI

 

22

EKZOZCU

4

 

 

 

23

TRAKTÖR S ATICISI

3

 

BOĞAZLIYAN EKONOMİSİNİN CAN DAMARI TARIM  VE  TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENDİĞİ ABRİKALAR

 

 

 


HAYVANCILIK

 

Hayvancılık i!çede gelişmiştir. ilçede 13 bin adet büyükbaş ve 75 bin adet küçükbaş hayvan beslenmektedir. Son yallarda arıcılığa önem veriImiş 1103 adet kovan arı beslenmek­tedir. Boğazlıyan canlı hayvan pazarı borsa mahiyetinde olmasada bölgenin en buyük canlı hayvan pazari olma hüviyetini korumaktadir.

 

 

 

 


İŞSİZ ORANI :  %20

TARIM SEKTÖRÜ: %75

KAMU VE ÖZEL KURUMLARDA  ÇALIŞANLAR : % 5