İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK DERSİNİN GENEL HEDEFLERİ

 

            İnsanın içinde yaşadığı topluma ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel bakımdan uyum sağ-

layabilen ve kendisine de yararlı olabilen bir fert olarak yetiştirilmesi için gerekli olan bir takım

hedefler vardır. Bunları, özetle şöyle sıralamak mümkündür.

1-     Matematiğe karşı olumlu tutum geliştirebilme.

2-     Matematiğin önemini kavrayabilme.

3-     Varlıklar arasındaki temel ilişkileri kavrayabilme.

4-     Zihinden hesaplamalar yapabilme.

5-     Dört işlemi yapabilme.

6-     Problem çözebilme.

7-     Problem kurabilme.

8-     Çalışmalarda; ölçü,grafik, plan çizelge ve cetvelden yararlanabilme

9-     Temel işlemleri (yüzde, faiz,iskonto v.b) yapabilme.

10- Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkiler hakkında açık kesin fikirler kazanabilme.

11- Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanabilme.

12- Geometrik şekilller arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

13-  Geometrik şekillerin alan ve hacimlerini hesaplayabilme.

14- Çevredeki eşyaların şekilleri ile kullanımları arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

15-  Basit cebirsel işlemleri yapabilme.

16- Birinci dereceden bir ve iki bilinmeyenli denklem sistemlerini kullanarak problem çözebilme.

17- Trigonometri hesaplarını yapabilme.

18- İstatistik bilgilerini kullanarak grafik çizebilme.

19- Permütasyon ve olasılıkla ilgili hesaplamalar yapabilme.

20- Tüme varım ve tümden gelim yöntemleriyle düşünerek çözümlemeler yapabilme.

21- Bilimsel yöntemin ilkelerini problem çözmede kullanmabilme.

22- Çalışmalarda; düzenli dikkatli, sabırlı olabilme.

23- Araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan bir kişiliğe sahip olabilme.

24- Yaratıcı ve eleştirel düşünebilme.

25- Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirebilme.

26- Estetik duygular geliştirebilme.

 

MATEMATİK DERSİ 6. SINIF HEDEFLERİ

 

1-     Kümeler arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

2-     Kümelerde birleşim işlemi ve özelliklerini kavrayabilme.

3-     Kümelerde kesişim işlem ve özelliklerini kavrayabilme.

4-     Kümelerde fark işlemini kavrayabilme.

5-     Kümeler arasındaki bağıntıları ve kümelerle yapılan işlemleri problemlerde uygulayabilme.

6-     Doğal sayılar kümesi ve özelliklerini kavrayabilme.

7-     Üslü doğal sayıları kavrayabilme.

8- Doğal sayılarda toplama işlemini yapabilme.

9- Doğal sayılarda çıkarma işlemini yapabilme.

10- Doğal sayılarda çarpma işlemini yapabilme.

11- Doğal sayılarda bölme işlemini yapabilme.

12- Doğal sayılarda problem çözebilme.

13- Doğal sayıların ; 2,5,3, ve 9 ile bölünebilmesini kavrayabilme.

14- Asal sayıları kavrayabilme.

15- Doğal sayıları asal çarpanlarına kavrayabilme.

16- Doğal sayılarda en büyük ortak bölen (ebob) ve en küçük ortak (ekok)hesaplayabilme.

17- ebob ve ekok ile ilgili problem çözebilme.

18- Kesir ve kesir çeşitlerini kavrayabilme.

19- Kesirler arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

20- Kesirlerle toplama işlemini kavrayabilme.

21- Kesirlerle çıkarma işlemini kavrayabilme.

22- Kesirlerle çarpma işlemini kavrayabilme.

23- Kesirlerle bölme işlemini kavrayabilme.

24- Ondalık kesirler arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

25- Kesirlerin ondalık açılımını kavrayabilme.

26-Ondalık kesirlerle toplama işlemini kavrayabilme.

27- Ondalık kesirlerle çıkarma işlemini kavrayabilme.

28-  Ondalık kesirlerle çarpma işlemini kavrayabilme.

29-  Ondalık kesirlerle bölme işlemini kavrayabilme.

30- Doğal sayılar, kesirler ve ondalık kesirlerle problem çözebilme.

31- Nokta, doğru, düzlem ve uzayı kavrayabilme.

32- Doğru parçası ve ışını kavrayabilme.

33- Noktanın, doğrunun ve düzlemin birbirlerine göre durumlarını kavrayabilme.

34-  Açı ve çeşitlerini kavrayabilme.

35- Dik, dar, geniş, doğru ve tam açıları çizebilme.

36-  Bütünler, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açıları kavrayabilme.

37- Bütünler, komşu bütünler, tümler ve komşu tümler açıları çizebilme.

38-  Üçgenin düzlemde ayırdığı bölgeleri kavrayabilme.

39-  Üçgen çeşitlerini kavrayabilme.

40-  Ölçmeyi kavrayabilme.

41-  Uzunluk ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

42-  Üçgenin, karenin ve dikdörtgenin çevrelerini hesaplayabilme.

43- Alan ve arazi ölçü birimleri ile aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

44-  Karenin, dikdörtgenin ve dik üçgenin alanlarını hesaplayabilme.

45-  Hacim ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

46- Küpün ve dikdörtgenler prizmasının hacimlerini hesaplayabilme.

47- Sıvı ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

48-  Kütle ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

49-  Zaman ölçüsü birimleri ve aralarındaki ilişkileri kavrayabilme.

50-  Zaman ölçüleriyle ilgili problemleri çözebilme.

51- Oran ve orantıya kavrayabilme.

52-  Orantı kullanarak problem çözebilme.

53-  Plan ve ölçeği kavrayabilme.

 

6. SINIF ÜNİTELERİ VE SÜRELERİ

 

 

    ÜNİTELER

Hedef

sayısı

Davranış

 sayısı

 Öranı

 (%)

    Süre

(Ders saati)

 

1. Kümeler

 

    5

 

   36

 

    10

 

   14

 

 

2. Doğal Sayılar

 

   7

 

   68

 

     17

 

    24

 

3. Asal Sayılar ve Çarpanlar

    Ayırma

 

    5

 

   35

 

     10

 

    15

 

4. Kesirler

 

   6

 

   62

 

    15

 

    22

 

5. Kesir sayılarının ondalık gösterimi

 

    7

 

   45

 

     15

 

    22

6. Nokta, Doğru, Düzlem,

Uzay, Doğru Parçası ışın

 

    3

 

    23

 

     4

 

    6

7. Açı, Üçgen ve Çeşitleri

 

    6

 

    33

 

     7

 

    9

8. Ölçüler

 

    11

 

    72

 

      18

 

    26

9. Oran ve Orantı

 

    3

 

    19

 

       4

 

      6

  TOPLAM

 

   53

 

   393

 

     100

 

    144

 

 

 

 

 

 

 

6. SINIF ÜNİTELERİ

1.      ÜNİTE: Kümeler

Araç ve gereçler; Bu ünitede kullanılacak kalemlik içindeki eşyalar veya doğadaki nesne topluluğu.

Yöntem ve teknikler; Anlatım, soru-cevap

2.      ÜNİTE: Doğal Sayılar

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve teknikler: Anlatım, gösterip yaptırma

3.      ÜNİTE: Asal Sayılar ve Çarpanlara ayırma

Araç ve gereçler:Sınıf içindeki araç ve gereçler

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap

4.ÜNİTE: Kesirler.

Araç ve gereçler: 4 tane elma veya değişik meyve cinsleri

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru-cevap, gösteri

5.ÜNİTE: Kesirlerin ondalık gösterimi

Araç ve gereçler: Hesap makinesi

Yöntem ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap

 6.ÜNİTE. Nokta, Doğru, Düzlem, Uzay, Doğru Parçası ve Işın

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru cevap

7.ÜNİTE: Açı, üçgen ve çeşitleri

Araç ve gereçler: Çubuk, cetvel, makas

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma

8. ÜNİTE: Ölçüler

Araç ve gereçler: 1 tabaka karton, makas, yapıştırıcı, cetvel, mukavva kutu

Yöntem ve teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım

9.ÜNİTE: Oran ve Orantı

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru-cevap

 

 

 

 

 

 

 

7.SINIF MATEMATİK DERSİ HEDEFLERİ

 

1-     Tam sayılar ve özelliklerini kavrayabilme.

2-     Tam sayılarla toplama işlemini yapabilme.

3-     Tam sayılarla çıkarma işlemini yapabilme.

4-     Tam sayılarla çarpma işlemini yapabilme.

5-     Tam sayılarla bölme işlemini yapabilme.

6-     Rasyonel sayılar ve özelliklerini kavrayabilme.

7-     Rasyonel sayılarla toplama işlemini yapabilme.

8-     Rasyonel sayılar kümesinde toplama işleminin özelliklerini kavrayabilme.

9-     Rasyonel sayılarla çıkarma işlemini yapabilme.

10- Rasyonel sayılarla çarpma işlemini yapabilme.

11- Rasyonel sayılar kümesinde çarpma işleminin özelliklerini kavrayabilme.

12- Rasyonel sayılarla bölme işlemini yapabilme.

13- 10 un pozitif tamsayı kuvvetleri şeklinde gösterilebilen sayılarla işlem yapabilme.

14- Sıfırla bir arasında olan, 10 un negatif tam sayı kuvvetleri şeklinde gösterilebilen sayılarla işlem yapabilme.

15- Matematiksel ifadeleri kavrayabilme.

16- Önerme, açık önerme ve denklemleri kavrayabilme.

17- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme.

18- Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözebilme.

19- Simetriyi kavrayabilme.

20- Düzlemde bir noktanın koordinatlarını kavrayabilme.

21- Grafik çizebilme.

22- orantının özelliklerini kavrayabilme.

23- Orantı kullanarak problem çözebilme.

24- Yüzde hesaplarını kavrayabilme.

25- Yüzde hesaplarıyla ilgili problem çözebilme.

26- Eş açıları kavrayabilme.

27- pergel, cetvel yardımıyla temel çizimler yapabilme.

28- Üçgenin yardımcı elemanlarını kavrayabilme.

29- Üçgenin yardımcı elemanlarını çizebilme.

30- Üçgenin kenarları ve açıları arasındaki bağıntıları kavrayabilme.

31- Üçgenlerde açı hesaplayabilme.

32- Çokgenleri kavrayabilme.

33- Dörtgen, paralelkenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen, kare, yamuk, deltoid ile bunların elemanları arasındaki ilişkileri kavrayabilme.

34- Paralelkenarın, eşkenar dörtgenin, karenin, yamuğun ve deltoidin çevrelerini hesaplayabilme.

35- Paralelkenarın, üçgenin, eşkenar dörtgenin, yamuğun ve deltoidin alanlarını hesaplayabilme.

36- Türk bayrağını çizebilme.

37- Çember ve daire ili ilgili temel kavramlar bilgisi.

38- Bir doğrunun çembere göre durumlarını kavrayabilme.

39- Çemberde yay ve açıları kavrayabilme.

40- Çemberi ve çemberin merkezine  farklı uzaklıklardaki doğruları çizebilme.

41- Dairenin çevresini ve alanını hesaplayabilme.

42- Dik silindirin özelliklerini kavrayabilme.

43- Dik silindirin alanını ve hacmini hesaplayabilme.

44- İstatistiği ve grafiği kavrayabilme.

45- İstatistik ve grafikle ilgili bilgileri uygulayabilme.

 

 

 

       ÜNİTELER

 

  Hedef

  Sayısı

 

 Davranış

  Sayısı

 

  Oranı

    (%)

 

   Süre

(Ders saati)

 

1. Tam sayılar

 

 

       5

 

      54

 

     15

 

       23

 

2. Rasyonel Sayılar

 

       9

 

      92

 

      23

 

      33

3.      Denklemler ve Doğru

Grafikler

 

       7

 

       62

 

       23

 

      32

4.      Oran, Orantı ve Yüzdeler

 

       4

 

       31

 

         8

 

      12

 

5. Açılar ve Çokgenler

 

      11

 

        71

 

        12

 

       18

 

6. Çember, Daire ve Silindir

 

        7    

 

        56

 

          9

 

       12

 

7. İstatistikler ve Grafikler

 

        2

 

        13

 

        10

 

        14

 

   TOPLAM

 

      45

 

      379

 

       100 

 

       144

 

 

 

 

 

 

7.SINIF ÜNİTELERİ

1.      ÜNİTE:Tam sayılar

Araç ve gereçler: Kırmızı ve siyah dama taşları

Yöntem ve Teknikler Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap

2.ÜNİTE: Rasyonel Sayılar

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru-cevap

3.ÜNİTE: Denklemler ve Doğru Grafikleri

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler.

Yöntem ve Teknikler: Anlatım,soru-cevap

4.ÜNİTE:Oran, Orantı ve Yüzdeler

Araç ve gereçler: Kareli kağıt, kitap

Yöntem ve teknikler: Anlatım, soru-cevap

5.ÜNİTE: Açılar ve Çokgenler

Araç ve gereçler:Noktalı veya kareli kağıt, cetvel,makas

Yöntem ve teknikler: Gösteri, anlatım, soru-cevap

6.ÜNİTE: Çember, Daire ve Silindir

Araç ve gereçler:Kağıt, boya kalemi, makas

Yöntem ve teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap

7.ÜNİTE: İstatistik ve grafikler

Araç ve gereçler: Pergel, cetvel, iletki, boya kalemleri

Yöntem ve Teknikler:Soru-cevap

 

 

8.SINIF MATEMATİK DERSİ HEDEFLERİ

 

1.      Rasyonel sayıların özelliklerini kavrayabilme.

2.      Rasyonel sayılarda işlemlerin özelliklerini uygulayabilme.

3.      İrrasyonel sayıları kavrayabilme.

4.      Karekök hesaplayabilme.

5.      Kareköklü sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapabilme.

6.      Kareköklü sayılarla çarpma işlemini yapabilme.

7.      Harfli ifadelerle işlem yapabilme.

8.      Binom açılımını kavrayabilme.

9.      Önemli özdeşlikleri kavrayabilme.

10. Çarpanlara ayırabilme.

11. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözebilme.

12.  Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemleri çözebilme.

13. Doğru parçaları arasındaki oran ve orantı ile ilgili özellikleri kavrayabilme.

14. Üçgenlerde eşliği kavrayabilme.

15. Üçgenlerde benzerliği kavrayabilme.

16. Benzerlikle ilgili problemleri çözebilme.

17. Üçgenlere ait temel çizimler yapabilme.

18. Pythagoras (Pisagor) ve Eukleides (Öklit ) bağıntılarını kavrayabilme.

19. Pythagoras (Pisagor) ve Eukleides (Öklit ) bağıntılarını uygulayabilme.

20. Dar açıların trigonometrik oranlarını kavrayabilme.

21. Dik üçgende : 30 ve 60 ve 45 derecelik açıların trigonometrik oranlarını hesaplayabilme.

22. Trigonometri cetvelini kullanabilme.

23. Trigonometrik oranları çeşitli problemlere uygulayabilme.

24. Denklemi verilen bir doğruyu çizebilme.

25. Doğrunun eğimini kavrayabilme.

26. İki bilinmeyenli eşitsizlikleri kavrayabilme.

27. Permütasyonla ilgili bilgileri uygulayabilme.

28. Olasılık ve olasılıkla ilgili bilgileri kavrayabilme.

29. Dik prizmaların özelliklerini kavrayabilme.

30. Dik prizmaların alanlarını hesaplayabilme.

31. Dik prizmaların hacimlerini hesaplayabilme.

32. Pramit, dik koni, ve kürenin özellikleri bilgisi verebilme.

33. Kare dik piramidin, dik koninin ve kürenin alanlarını hesaplayabilme.

34. Kare dik primadin, dik koninin ve kürenin hacimlerini hesaplayabilme.

35. Saat aritmetiğini ve modülü kavrayabilme.

36. Saat aritmetiğinden verilen bir modüle göre toplama ve çarpma işlemlerini yapabilme.

37. İşlem ve özelliklerini kavrayabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ÜNİTELER

 

  Hedef

  Sayısı

 

 Davranış

  Sayısı

 

  Oranı

    (%)

 

   Süre

(Ders saati)

 

1. Gerçek(Reel) Sayılar

 

 

       6

 

      37

 

     17

 

      24

 

2.Harfli ifadeler ve denklemler

 

       6

 

      49

 

      25

 

      36

3-Orantılı Doğru parçaları ve Benzer üçgenler

 

       14

 

       94

 

       25

 

      36

4.      Permütasyon ve Olasılık.

 

       2

 

       18

 

        7

 

      10

 

5. Yüzey Ölçüleri ve Hacimler

 

        6

 

        43

 

        18

 

       26

 

6. Matematik Sistemler

 

        3    

 

        28

 

          8

 

       12

 

    TOPLAM

 

       37

 

       269

 

        100

 

      144

 

 

 

 

 

 

8.SINIF ÜNİTELERİ.

1.      ÜNİTE: Gerçek (Reel) Sayılar

Araç ve gereçler: Karton, makas, kalem

Yöntem ve Teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap

2.ÜNİTE. Harfli ifadeler ve denklemler.

Araç ve gereçler: Karton, makas, kalem

Yöntem ve teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap

3.ÜNİTE: Orantılı doğru parçaları ve benzer üçgenler.

Araç ve gereçler: Kareli kağıt, makas, kalem

Yöntem ve teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım, soru-cevap

4.ÜNİTE:Permütasyon ve Olasılık

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve teknikler: Gösteri, anlatım, soru-cevap

5.ÜNİTE: Yüzey Ölçüleri ve Hacimler

Araç ve gereçler: Kareli kağıt, kalem

Yöntem ve teknikler: Gösterip yaptırma, anlatım,soru-cevap

6.ÜNİTE: Matematik sistemler

Araç ve gereçler: Sınıf içindeki araçlar ve gereçler

Yöntem ve Teknikler: Soru-cevap, anlatım

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATİK DERSİ DERS PLANIDIR

 

Sınıf                            : 6

Süre                           : 1 ders saati   

Konu                          : Kümelerde fark işlemi

Yöntemler ve Teknikler: Anlatım, soru-cevap

Araçlar ve Gereçler     : Kalemlik içindeki eşyalar

Hedef                         : Kümelerde fark işlemini kavrayabilme.

Davranışlar                : 1. Ortak elemanları iki kümenin farkını liste veya şemayla gösterme

: 2. Kümelerle yapılan fark işleminin değişme özelliği olmadığı örnek üzerinde gösterme

 

İşleniş:            A ve B kümelerinin elamanlarını aşağıda liste yöntemiyle yazalım.

Oval: .kalem
.silgi
.cetvel
Oval: .kalem
.silgi
.kalemtıraş
.pergel

 

 


 

           

 

 

 

 

 

 

Bu iki kümeyi tek şema üzerinde gösterelim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A kümesinde olup B kümesinde olmayan küme hangisidir. İşte bu kümeye A fark B kümesi denir. ve A\B biçiminde gösterilir ve “ A fark B” diye okunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

A\B kümesini liste biçiminde yazacak olursak: A\B ={cetvel}

B\A kümesini liste biçiminde yazacak olursa  B\A={kalemtraş,pergel}

Öyleyse A\B ¹ B\A dır.

Kümelerde fark işleminin değişme  yoktur.

 

Ölçme ve Değerlendirme Soruları;

1-     Kümelerde fark işlemi nedir? Örnekle açıklayınız.

2-     Kümelerde fark işleminin değişme özelliği var mıdır?