BAŞARI DERECELEME ÖLÇEĞİ

Açıklama:

Başarı, salt, derslerle ilgili sınavlar sonucunda öğrencilerin aldıkları notlara göre değil, öğrencinin her dersteki genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak derecelenecektir.

Dereceleme 1-2= çok zayıf, 3-4=zayıf, 5-6= orta, 7-8= iyi, 9-10= pekiyi düzeyindeki başarıyı gösterecektir.

Bu ölçekte yer verilen derslere, bu ölçeğin uygulanacağı okulda okutulup, burada yer almayanlar da eklenmelidir. Bunlardan okutulmayanlar da çıkarılmalıdır.

 

1. TÜRKÇE 3. SOSYAL BİLGİLER 5. RESİM-İŞ 7. BEDEN EĞİTİMİ
( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

 

 

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

2. MATEMATİK 4. FEN BİLGİSİ 6. MÜZİK 8. DİN K. VE AH. BİLG.
( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi

( ) 1. Çok zayıf

( ) 2. Zayıf

( ) 3. Orta

( ) 4. İyi

( ) 5. Çok İyi