EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1997-1998 YILLARI ARASINDA YAPMIŞ OLDUĞUMZ ARAŞTIRMANIN SONUCUNDA
ORTAYA SÜRDÜĞÜMÜZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİDİR.

· Okullarda ki Eğitim Yöneticilerinin mutlaka bu işin uzmanları olmaları gerekmektedir. Bu da ancak üniversitelerin Eğitim Yönetimi alanlarından mezun olan uzmanlarla olur. Eğer bu şimdilik çok uzak bir ihtimal olarak gözüküyorsa hiç değilse, üniversite de Eğitim Yönetimi derslerini veren, Eğitim Yönetimi uzmanları tarafından okullarda ki mevcut Eğitim Yöneticilerine konferanslar veya seminerler verilmesi gerekmektedir.

· Okullarda ki Rehberlik Hizmetleri hakkında yetersiz bilgiye sahip ve genç PDR uzmanlarını dikkate almayan eğitim personeline, bu alanla ilgili Üniversitede Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından konferanslar ve seminerler verilerek Rehberlik Hizmetlerinin önemi hakkın da bilgiler verilmelidir.

· Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen 2201 sayılı tebliğler dergisin de Rehberlikle ilgili bildirgelerin daha geniş kapsamlı olması gerekmektedir. Ayrıca gönderilen Rehberlikle ilgili bildirgelerin daha çok uygulama alanına yönelik olması ve PDR uzmanına daha fazla imkanlar tanıyacak şekilde eğitim yöneticilerine bildirilmelidir. Yani PDR uzmanlarının yetkileri artırılmalıdır.

· Bütçeden eğitime daha fazla ödenek ayrılarak, okullara rehberlik hizmetlerinde kullanılmak üzere gönderilmelidir.

· Eğitim Yöneticisi, PDR uzmanına kendi alanı ile ilgili bilgiler sunarak, yönetimle ne tür ilişkiler kurması gerektiğini uzmana aktarmalıdır.

· Eğitim Yöneticisi, PDR uzmanıyla empatik ilişkiler kurmalı, PDR uzmanının sorunlarına sahip çıkarak uzmanı rahatlatmalıdır.

· Eğitim Yöneticisi ile PDR uzmanı, okullarda gerçekleştirilecek Rehberlik Hizmetleri hakkında karşılıklı görüş alış-verişinde bulunmalıdır. Ayrıca okuldaki eğitim personellerine ve öğrenci ailelerine rehberlik hizmetlerinin önemi hakkında okul içi seminerler vermelidirler.

· Üniversitelerde eğitim gören PDR öğrencilerine, teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik eğitime ağırlık verilmeli ve okullardaki rehberlik sorunları hakkında öğrenciler bilinçlendirilmelidir.

· Milli Eğitim Bakanlığınca okullara gönderilen müfettişler, PDR uzmanının hazırladığı yıllık planı gözden geçirerek programların düzenli hazırlanması hakkında PDR uzmanını uyarmalıdırlar.

· İl merkezlerinde örgütlenen Rehberlik Araştırma Merkezlerine gelen bilgilerin, okullarda bulunan PDR uzmanlarına iletilerek, uygulamalar hakkında uzmana bilgiler verilmelidir.

· Üniversitelerde ki Rehberlik Hizmetleri Ana Bilim Dalında uzman öğretim görevlileri ile üniversitede öğrenim gören PDR öğrencileri ve okullarda bulunan PDR uzmanları bir araya getirilerek, bir Şura toplantısı düzenlenerek okullardaki Rehberlik Hizmetlerinin sorunları tartışılmalı çözüm önerileri ortaya konmalıdır.