OLAY YAZIMI

Belli bir ortamda gözlenen öğrencinin anlamlı davranışlarının özlü ve nesnel bir biçimde betimlenmesine olay yazımı denir. Olay yazımı, öğrencinin özgül (karakteristik) bir yanına ilişkin sınırlı bilgi sağlamaktadır.

Bununla birlikte, belli bir olay, doğal koşullarda ortaya çıkan bir davranış, önemli yanlarıyla özlü bir biçimde, olduğu gibi saptandığından, öğretmene, sınıf rehber öğretmenine ve rehberlik uzmanına değerli ipuçları vermektedir.

Olay yazımında sözlerin ve davranışların yazılmasına özen gösterilmeli, gözlenen kişinin ses tonu, mimikleri, davranışlarında gözlenebilen duyguları ve başkalarının ona karşı tepkileri da yazıya geçirilmelidir.

Yazılan olayın yorumlanması ve olaya ilişkin olarak önerilerde bulunulması gerektiğinde, önyargılardan uzak kalınarak, salt olaydan yola çıkılmalıdır.

Gözlem sonuçları, olay yazım formuna geçirilmektedir. Form, belli bilgileri içerecek biçimde düzenlenmektedir. Bu iş için, her öğrenciye 1-2 sayfası ayrılmış bir defter de kullanılabilir. Aşağıdaki alıntı, olay yazımını 3 boyutuyla da örneklendirmektedir. (Kuzgun, 1981, s. 42-43).

Öğrencinin

Adı Soyadı : Gülay İNCEKARA

No : 475

Sınıfı : IV / C

Tarihi : 20.04.1997 Salı

Gözlemi Yapan : Matematik Öğretmeni Tahsin ARIKAN

Olay:

Bugün geometri ara sınavı notlarını öğrencilere bildirdim. Gülay, 5 numara almıştı ve sınıfta başarı sırası 28 idi. Gülay, dersten sonra yanıma gelerek sınava çok iyi hazırlandığını; fakat beklediği düzeyde başarı gösteremediği için çok üzgün olduğunu söyledi ve ağlamaya başladı. Sınav kağıdını birlikte inceledik. Tanımlarla ilgili soruları gerçekten hatasız olarak cevaplandırmıştı. Ancak, problem çözümünde başarılı olmadığını gördü ve “Ben kitaptaki problemlere çalıştım, siz kitap dışından sordunuz.” dedi.

Yorum:

Gülay, kanımca derslerine karşı sorumluluk duyan, başarı güdüsü ve umu düzeyi yüksek bir öğrenci. Ancak, kendisini başarıya götürecek çalışma yollarını bilmediğinden ya da gücünün sınırlı oluşundan dolayı yeterince genelleme ve transfer yapamamakta ve beklentisinin altında başarı gösterebilmektedir.

Öneri:

Gülay’a mümkünse bir farklı yetenek testi verilmesi yerinde olur.

Saptanan olayların özeti, daha sonra öğrencinin kişisel dosyasına işlenmektedir.

Olayların, okul yaşamından soyutlanarak yazımı; bir başlarına yorumlanmaları sakınca oluşturabilmektedir. Yazılan olaylar, başka tekniklerle sağlanan bilgilerle birlikte değerlendirilince anlam taşımaktadır.

Öğretmenler salt istenmeyen davranışların yazımı gibi bir eğilime kendilerini kaptırmamalıdır. Böyle yapılınca, yazılan olaylar, olumsuzluklar toplamını sergilemiş olacaktır. Olumlu olaylar da yazılmalıdır.

Olay yazımının yararlı olması için unutulmaması gereken bir nokta da gözlenen olayın, zaman geçirilmeden yazılmasıdır. Gözlem ile sonuçlarının yazımı arasındaki süre uzayınca, olayın gerçekliğine düş ürünleri karışabilmektedir.