Oyun Terapisi(Oyunla Sağaltım)

Tanım;

·         Oyun terapisi, önceden hazırlanmış bir oyun ortamında serbestçe oynarken çocukların duygu ve davranışlarının gözlem yolu ile incelenmesine yarayan bir terapi tekniğidir. Çocuklar çeşitli araç, gereç ve oyuncaklarla oynarken onların kendi kendilerine kurdukları oyun düzeninden, oyuncakları kullanma biçiminden ve oyuncaklarla kendi arlarında kurdukları ilişkilerden onların duyguları, temel ihtiyaçları, tepkileri, sevgi ve nefretleri, saldırganlıkları vb davranışları hakkında fikir edinilebilir.

Öneriler;

·         Oyun terapisi tekniğin özelliği bakımından sadece çocuklar için etkili ve kullanışlı olan bir terapi tekniğidir. Ancak oyun terapisinin uygulanması, psikodramada olduğu gibi, bu konuda hazırlıklı ve tecrübeli terapist gerektirir. Çünkü gözlenen davranışlar arasındaki ilişkileri görebilmek, tüm davranışları bir bütünlük içinde yorumlayabilmek ve davranışlara bakarak çocuğun temel ihtiyaçlarını ortaya çıkarabilmek oldukça zor, sübjektif bir iş olup, doğrudan doğruya terapistin mesleki yeterliliği ve tecrübesine bağlıdır.

Uygulama;

·         Oyun terapisinin uygulanması için herşeyden önce, özel bir terapi odasının hazırlanması gerekir. Bu odada çocukların kullanabilecekleri her çeşit oyun araç ve gereç ile oyuncaklar bulunur. Oda çocuğun rahatlıkla hareket edebileceği şekilde donatılır ve yer uygun bir örtü ile kaplanır. Terapi odasının içerdekileri etkilemeden gözlenebilmesi için yeteri büyüklükte pencereler açılarak buralar tek yönlü ayna ile kapatılır. Ayrıca içerdeki ses ve konuşmaları dinleyebilmek için değişik yerlere gizli mikrofonlar yerleştirilir.

Uygulama;

·         Oyun terapisinde duruma göre aynı anda birkaç çocuğun bir arada oynaması gerekli olabilir. Yine terapist gerekli hallerde oyun sırasında çocukla birlikte odada bulunarak terapiyi yönlendirir. Bütün bunlar terapistin belirleyeceği ve terapinin gerektirdiği özel durumlardır. Bu bakımdan yeterli ve yetkili olmayan uzmanlar oyun terapisi uygulamalarına girmemelidirler.