Zaman Çizelgesi

Tanım;

Zaman çizelgesi, en basit şekli ile günün saatlerine bölünmüş bir sayfaya, öğrencinin sabahtan-akşama yatıncaya kadar yaptığı faaliyetleri, zaman çeşidi ve süresi ile kaydetmesidir. Cetvelde, her faaliyet hakkında, öğrencinin duygu ve düşüncesini yazacağı bir yer de vardır. Bu kısım, öğrencinin özel ilgi ve tavırlarını keşfetmesinde işine çok yarar.

Neden Zaman Cetveli;

Zamanını iyi kullanamayan öğrencilerin başarısız duruma düştükleri görüldüğünden öğrencilerin günün hangi saatlerinde hangi işle uğraştıklarını anlamak ve gereken rehberlikte bulunmak için bu tekniğe başvurulur.

Uygulama;

Örnek cetvelde görüleceği gibi öğrenciler tarafından bir ayın ilk üç haftası kadar bu zaman cetvelini doldurması istenir.

Aynı dönem içerisinde öğretmende örnek cetveli doldurur.

Değerlendirme;

Bu cetveldeki faaliyetler göz önünde bulundurularak öğrencilerin:

** Boş zamanları,

** Boş zaman merakları,

** Sosyal faaliyetleri,

** Beden ve ruh sağlığı,

tespit edilir ve zaman Çizelgesi Hazırlanır.

Öneriler;

Bu çizelgeden güvenilir sonuçlar alabilmek için, öğrencinin bu çizelgeyi içtenlikle doldurması; çizelgenin hiç değilse iki hafta kadar devamlı bir süre içinde tutulması; bu süre içinde öğrencinin faaliyetlerin kaydında karşılaştığı güçlüklerde ona yardım edilmesi gerekir.